18 - 21 Οκτωβρίου 2016

Ηράκλειο Κρήτης

Aquilla Atlantis Hotel

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Δημήτριος Γκούμας
Καθηγητής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αντιπρόεδρος

Κρίτων Καλαντίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας

Γενική Γραμματέας

Ευθυμία (Μίνα) Τσαγρή
Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας

 Ταμίας

Πολύμνια Αντωνίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

Μέλη

Ευφροσύνη Κληρονόμου
Προϊσταμένη, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου

Δρ. Ιωάννης Λιβιεράτος
Ερευνητής, Συντονιστής Σπουδών και Έρευνας,  Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Δρ. Λιγοξυγκάκης Ελευθέριος
τ.  Ερευνητής Α΄, ΕΛΓΟ Δήμητρα

Δρ. Ματθαίος Μαθιουδάκης
Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων,

Δρ. Εμμανουήλ Μαρκάκης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

Νικόλαος Μπαγκής
Γεωπόνος, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου

Δρ. Νικόλαος Σκανδάλης
Ερευνητής Γ’ , Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,

Δρ. Εμμανουήλ Φιλίππου
Τμήμα Φυτοπροστασίας & Ποιοτικού Ελέγχου, ΔΑΟΚ Ηρακλείου

ΧΟΡΗΓΟΙ

Πλατινένιοι

Χρυσοί

Ασημένιοι